Home › Page › スキルについて

スキルについて

業務経験があるスキルは以下の通りです。

 • PHP7
 • JavaScript (Ajax / jQuery / Vue)
 • Perl5
 • VisualBasic6.0
 • VBA
 • SQLite
 • MySQL
 • HTML
 • CSSフレームワーク(Bulma / Vuetify)
 • Word
 • Excel